Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Οδηγίες Τραπεζικής Κατάθεσης

Παρακαλώ καταθέστε το συνολικό ποσό πληρωμής σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αρ. Λογ.: ALPHA BANK
GR 7901401220
122002002010002


TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR 8401720210005021005867563